Tags: porady prawne

Segregacja rasowa w miejscu pracy jest niestety powszechna. Istnieje w miejscach pracy na całym świecie. Dzięki globalizacji i lepszych możliwości przemieszczania się ludzie jeżdżą po całym świecie i pracują w nowym miejscu zamieszkania. Ich kultura, tradycje, zainteresowania i przekonania różnią się od miejscowych a to prowadzi do konfliktu interesów. Może to kierować do segregacji rasowej…

Jeżeli myślisz, że zostałeś niesprawiedliwie zwolniony przez pracodawcę, mądrze będzie spróbować odwołać się od tej decyzji. Jeżeli odwołanie nie przyniesie efektów równie dobrze będzie złożyć pozew do sądu. Przed złożeniem formalnej skargi przeciw pracodawcy o bezpodstawne zwolnienie należy w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać powody swojej dymisji. Rozwiązać kłopoty można z wykorzystaniem arbitrażu – przedstawiciel będzie…

Nietolerancja pozostaje jednym z największych problemów wśród pracowników w Polsce. Mimo że dyskryminacja ze względu na wiarę i inne czynniki została zdelegalizowana, to nadal zdarzaj się zbyt często. Jeśli masz do czynienia z nietolerancją z uwagi na własne przekonania wyznaniowe, wiek, rasę bądź inne czynniki możesz mieć prawo do odszkodowania. Swoboda religijna jest jednym z…

site by bcz