Rodzaje dyskryminacji w pracy

Jestem pewien, iż nieraz natrafiłeś na przejaw nietolerancji w miejscu pracy podczas swojej kariery zawodowej. Tu, w naszym kraju takie działania są karalne i na pewno każdy kraj ma takie same zasady.

Oto zwięzła lista rodzajów nietolerancji w miejscu pracy:

Nietolerancja rasowa

Dzieje się tak, gdy pracownicy bądź nawet dyrektorzy i menedżerowie traktują osoby innej rasy na sposób niesprawiedliwy. Oni ich nie respektują a to oddziałuje na to jak są traktowani.

Dyskryminacja płciowa

Dzieje się tak, gdy pracodawca na przykład okazuje więcej szacunku zatrudnionym płci męskiej. Takie nierówne traktowanie trwa już od wielu lat. Niektórzy ludzie myślą, że mężczyźni są lepsi we wszystkim co robią. To nie jest prawda. Kobiety mogą robić te same zadania w podobny sposób jak mężczyźni, na tym samym poziomie.

Dyskryminacja z uwagi na nację i język

Dzieje się tak, kiedy zatrudniony jest w inny sposób traktowany poprzez swoje pochodzenie. Wyobraź sobie, że narodziłeś się w Czechach a na rozmowie kwalifikacyjnej słyszysz, że nie mogą Cię zatrudnić poprzez Twój akcent.

Dyskryminacja ze względu na religię

Dzieje się tak, gdy zatrudniony jest niesprawiedliwie traktowany jedynie poprzez odmienną religię.

Nietolerancja z uwagi na orientację seksualną

Z tym gatunkiem dyskryminacji mamy do czynienia, gdy ktoś jest niedobrze traktowany poprzez swoje upodobania seksualne. Pracodawca może nie zatrudnić kogoś lub nawet zwolnić tylko z tego powodu, że ta osoba jest homoseksualistą.

To tylko parę z wielu rodzai nietolerancji w miejscu pracy. Każdy przejaw nierównego traktowania jest niezgodny z prawem, pożądana jest pomoc prawnika – adwokat Wrocław to specjalista zajmujący się prawem pracy.

Share This Post

site by bcz