Przejawy nietolerancji w pracy

Segregacja rasowa w miejscu pracy jest niestety powszechna. Istnieje w miejscach pracy na całym świecie. Dzięki globalizacji i lepszych możliwości przemieszczania się ludzie jeżdżą po całym świecie i pracują w nowym miejscu zamieszkania. Ich kultura, tradycje, zainteresowania i przekonania różnią się od miejscowych a to prowadzi do konfliktu interesów. Może to kierować do segregacji rasowej we wspólnocie.

Dyskryminacja w miejscu pracy wpływa na morale i pewność siebie zatrudnionego. Może to prowadzić do ograniczenia poziomu produktywności zatrudnionego albo kompletnej ekipy. To też nie sprzyjające środowisko pracy dla nowych pomysłów i projektów, które właśnie są omawiane i realizowane.

Z tych względów rządy na całym świecie wprowadziły przepisy zakazujące dyskryminacji w miejscu pracy. Zastrzeżono ochronę jednostki przed nierównym traktowaniem biorąc pod uwagę rasę i kolor skóry, w odniesieniu do nagród, szkoleń i odwołań. Poza tym regulacja opiniuje, iż każda poszkodowana osoba może pozwać pracodawcę do sądu, a tam nieodzowna jest pomoc adwokata jak prawnik prawo Wrocław.

Pomimo jasnego prawa zgłaszanych jest coraz więcej przypadków dyskryminacji. Może to też wynika z pogłębiającej się znajomości praw pracowniczych wśród zatrudnionych.

Share This Post

site by bcz