Dyskryminacja zważywszy na religię w miejscu pracy

Nietolerancja pozostaje jednym z największych problemów wśród pracowników w Polsce. Mimo że dyskryminacja ze względu na wiarę i inne czynniki została zdelegalizowana, to nadal zdarzaj się zbyt często. Jeśli masz do czynienia z nietolerancją z uwagi na własne przekonania wyznaniowe, wiek, rasę bądź inne czynniki możesz mieć prawo do odszkodowania.

Swoboda religijna jest jednym z kluczowych praw zagwarantowanych wszystkim obywatelom. Jesteśmy wolni by realizować własną duchowość, na własną rękę bądź we wspólnocie. Niestety nie każdy jest tolerancyjny. Razem z cechami osobistymi jak płeć i pochodzenie, religia jest jedną z kategorii ochranianych poprzez prawo.

Dyskryminacja może przydarzyć się wszędzie i przybierać wielorakie odmiany. Niektórzy ludzie nieprawidłowo uważają, że odnosi się jedynie osób z mniejszości etnicznej – z nierównym traktowaniem może spotkać się każdy.

W miejscu pracy nietolerancja przybiera formę selektywnego zatrudniania i zwalniania. Jest to niezgodne z prawem by zwolnic kogoś poprzez odmienne wyznanie. Dyskryminacja może być bardziej subtelna, jak między innymi odmowa szkoleń.

Jeżeli z powodu swoich przekonań religijnych masz do czynienia z nietolerancją w miejscu pracy, masz prawo stanąć w obronie własnych praw. Poszukując pomocy u prawnika, jak prawnik Wrocław, można podać pracodawców do sądu o ich podejrzane praktyki. Jeśli wygrasz rozprawę będziesz miał szanse na rekompensatę.

Share This Post

site by bcz