Bezpodstawne zwolnienie? Co zrobić?

Jeżeli myślisz, że zostałeś niesprawiedliwie zwolniony przez pracodawcę, mądrze będzie spróbować odwołać się od tej decyzji. Jeżeli odwołanie nie przyniesie efektów równie dobrze będzie złożyć pozew do sądu.

Przed złożeniem formalnej skargi przeciw pracodawcy o bezpodstawne zwolnienie należy w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać powody swojej dymisji. Rozwiązać kłopoty można z wykorzystaniem arbitrażu – przedstawiciel będzie dążył do pogodzenia stron. Ważne jest to, aby zachować kopie wszystkich pism wysłanych lub odebranych w toku spotkań i rozmów.

Jeśli jednakże uda się osiągnąć z pracodawcą kompromis i nie zdecyduje się on na Twoje zwolnienie wtedy nie dopuszcza się już składania skargi w sądzie.

W przypadku nieprzepisowego zwolnienia jesteś uprawniony do wniesienia roszczenia jak najprędzej od otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę. To do Ciebie należeć będzie obowiązek przedstawienia argumentów stanowiących o bezprzyczynowym zwolnieniu. Jeżeli sąd zgodzi się, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie wówczas zostanie Ci przyznane odszkodowanie bądź w wybranych przypadkach możliwość powrotu do poprzedniej pracy.

Odszkodowanie będzie prowadziło do wypłacenie należnego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia jaki stanowi umowa o pracę. Więcej informacji o prawie pracy znajdziesz na: prawnik Wrocław prawo.

Share This Post

site by bcz